• تلفن : 031-54759496
  • تلفکس : 031-54759496
  • تلفن مدیریت : 09132626009
  • واحد فروش : 09132626009**09105366009
  • آدرس : آران و بیدگل - شهرک سلیمان صباحی بیدگل - میدان علم و صنعت - بلوار اقتصاد - بلوار شاهد
  • کد پستی : 8741711561
  • پست الکترونیک : managment@tomajcarpet.com


نام و نام خانوادگی:
پست الکترونیک: *
پیام: *
کد: *