• شرکت فرش توماج

شرکت دانش محور ،جوان ، خلاق ، در مسیر رشد و شکوفایی
 
شرکت صنایع فرش بنفشه زار به عنوان یکی از شرکت های وابسته به انجمن نساجی ایران از سال 1376 با هدف فعالیت در زمینه تولید فرش ماشینی پا به عرصه وجود نهاد. همگام با آغاز رشد روز افزون کاربرد فرش ماشینی در دنیا با مدیریت آقای حسینعلی پناهیده به طور تخصصی فعالیت خود را در تولید فرش ماشینی متمرکز ساخت. در این گذر، چالش عمده ای پیش روی ما بود ، چون می بایست کارهایی را عرضه کنیم که در کنار کارهای دیگران از سراسر دنیا بر یک محمل قرار گیرند و بالطبع توقعات روز افزون مشتریان را بر آورده سازد، به همین دلیل در پی ایجاد شرکت صنایع فرش توماج با دستگاه HClx2 و 700 شانه ، تراکم 2550 ، 10 رنگ بر آمدیم.
 
بالا بردن کیفیت کارهای ارایه شده در چهارچوب استاندارد های حاکم در دنیا امری نبود که به طور  اتفاقی حاصل گردد.
 
دیدگاه بلند مدت در عرضه و کیفیت محصولات از جمله نگرش راهبردی ، در کار ما است.
 
 
 
کیفیت تولیدات مطابق با استاندارد های جهانی

 

تاریخ ثبت: ۱۳۹۵,۰۲,۰۵
بازدید: 5776